Přeskočit na obsah

Úplné webové stránky pro vás připravujeme. Děkujeme za pochopení.

O galerii

Galerii Art brut Praha otevíráme jako první výstavní prostor v Praze zaměřený výhradně na tvorbu autorů, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí vřadit do běžného výtvarného provozu.

„Zde se vztyčují věci
hrdě a bodavěji,
svět je plný hran,
na kterých jsme se
mnohokráte zranili.“

Citát, pocházející z průkopnické knihy Nejskromnější umění od Josefa Čapka, bude vítat u vchodu všechny návštěvníky jako předznamenání, s jakým typem tvorby se u nás budou setkávat.

Pro zřetelné vymezení galerie byl vybrán název podle slavného termínu malíře Jeana Dubuffeta art brut – česky obvykle překládaného jako „umění v surovém stavu“.

Ale ne všichni autoři, které bude galerie zastupovat, nutně spadají do kategorie art brut, jak je obvykle pojímána. Někteří se z různých důvodů stávají ousidery, nezařaditelnými dokonce ani do této oblasti.

Výběr autorů je v zásadě podmíněn tím, aby v jejich díle chyběl jakýkoliv vědomý kalkul zaměřený k dosažení úspěchu ve světě současného umění.

Galerie chce své tvůrce podporovat i tím, že jejich díla zprostředkovávat k prodeji.

Probíhající výstava

Ladislav Svoboda:
Barevná džungle
23. 3. 2023–27. 4. 2023

Kurátor: Jaromír Typlt

Šestá výstava v galerii Art brut Praha se soustředí na tvorbu Ladislava Svobody, a to výběrem z jeho obrazů za posledních pět let – taková doba už uplynula od posledních samostatných výstav tohoto autora. Svoboda nepřestává dál rozvíjet nezaměnitelný styl svých barevných kreseb. Když se pohled diváka neztratí v pestrých kaleidoskopických strukturách, začne pozvolna rozpoznávat postavy, které dosud skoro dokonale splývaly s okolním prostředím, jako by používaly „mimikry“, ochranné zbarvení. Nápadná je i potřeba zaplnit až pokraj úplně celý prostor, známá v dějinách umění jako „horror vacui“ – obava z prázdna.

Ladislav Svoboda (narozen 1986) si v malování našel jeden z hlavních způsobů, jak překonávat vážné zábrany při komunikaci s okolním světem. Navzdory Aspergerovu syndromu dokázal úspěšně zvládnout magisterské studium na vysoké škole, věnuje se psaní sci-fi příběhů, je velmi aktivní na sociálních sítích. Od roku 2013 patří mezi kmenové autory Ateliéru radostné tvorby a v posledních dvou letech také pravidelně tvoří v ateliéru pro neurodiverzní umělce Barvolam.

Zároveň s výstavou vychází v březnu 2023 ve 130. čísle Revolver Revue obsáhlý profil Ladislava Svobody s reprodukcemi jeho obrazů z let 2013–2022 a průvodní studií Jaromíra Typlta.

Svobodova díla byla předtím zveřejněna také v časopisech Analogon, Opus musicum, Týdeník Reportér a v dalších médiích. V roce 2018 se v Praze představil výstavami ve venkovní galerii Artwall, v Kampusu Hybernská a v Café Lajka. Krátce po skončení výstavy v Art brut Praha by měl být Ladislav Svoboda uveden také v podobně zaměřené galerii v Krakově (Stacja Badawcza).

Text © Jaromír Typlt, 2023

Více na webu:

https://www.altanart.cz/atelierradostnetvorby/2021/07/03/ladislav-svoboda/

https://barvolam.cz/so/umelec/ladislav

https://www.works.io/ladislav-svoboda-1

https://revolverrevue.cz/rr-1302023

Doprovodný program
Středy v galerii
Březen / duben 2022

22. 3. od 19 hodin
Ladislav Svoboda
Vernisáž výstavy obrazů. Úvodní slovo: Jaromír Typlt. Součástí výstavy bude hudební vystoupení tria Anna Romanovská (housle), Michal Hrubý (klarinet) a Petr Tichý (klarinet).

29. 3. od 19 hodin
Robert Janda, autorské čtení poezie

5. 4. od 19 hodin
Martin Ježek, autorská projekce filmů

19. 4. od 19 hodin
Endemit Archives – poslechový program Tomáše Procházky

26. 4. od 19 hodin
Klára Krásenská, autorské čtení poezie

Akce probíhají bez vstupného.
Vzhledem k omezenému počtu míst v galerii upozorňujeme na možnost rezervace na e-mailu artbrut.praha@gmail.com.
Každou středu hodinu před ohlášenou akcí můžete přijít na komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy.

O autorech zastupovaných naší galerií

Hlavní okruh autorů je určen osobnostmi, které tvoří v Ateliéru radostné tvorby na Letné: představí se tu Dagmar Filípková, Šárka Hojaková, Dominik Jirsa, Jarmila Jandová, Marie Kohoutková, Václav Kuklík, Marie Kůsová, Lorenzo, Karel Pajma, Lukáš Paleček, Vojtěch Proske, George Radojčič, Iveta Riminka Fillí, Ladislav Svoboda.

Zastoupena ale budou i mezinárodně známá jména, jako je například Anna Zemánková nebo Zdeněk Košek. Z dalších autorů, kteří si už vydobyli pozornost, jmenujme Hanu Fouskovou, La Inthonkaew, Otu Prouzu, Helenu Skalickou nebo Tomáše Krupku.

Praktické informace

Galerie bude otevřena pět odpolední v týdnu, od úterý do soboty 14–19 hodin.

www.artbrutpraha.cz
artbrut.praha@gmail.com
+420 606 028 942 (během otvírací doby)
+420 602 646 665 (mimo otvírací dobu).
Galerie Art brut Praha, Resslova 300/6,
120 00 Praha 2 – Nové Město.

O místě a zřizovateli

Galerie získala svůj prostor po úpravě dlouho nevyužívané technické budovy při kostele svatého Václava na Zderaze. Provozovatelem je spolek Altán Art, který doposud působil především na Letné: v roce 2013 tady otevřel Ateliér radostné tvorby jako první český ateliér poskytující zázemí výtvarníkům spadajících do kategorie art brut, a roku 2017 se otevřel i širší veřejnosti založením Kulturně komunitního centrum ART, kde svoje výtvarné zájmy společně rozvíjejí senioři a lidé se zdravotním handicapem. Hlavním představitelem spolku je Vladimír Drábek. Více na stránkách www.altanart.cz.

Kurátor

Jaromír Typlt (1973) je básník, performer a esejista. V letech 2000–2010 pracoval v Liberci jako kurátor výstav fotografie a současného umění v Malé výstavní síni a poté v Galerii U Rytíře. Od konce 90. let také pomáhá prosazovat tvorbu přehlížených autorů, vydal první publikaci o Zdeňku Koškovi (2001), literární texty Hany Fouskové, Františka Nováka a řady dalších. Roku 2018 navázal spolupráci se sdružením Altán Art. Dlouhodobě se zaměřuje na téma „écrits bruts“ — písemných projevů v art brut.

Partneři galerie

Ateliér radostné tvorby na Letné
Církev československá husitská v Praze 2 – Nové město
Grafické studio kapitola
abcd praha

Mediální partneři

Analogon
Revolver Revue
Souvislosti

Jsem přesvědčen, že okolo galerie Art brut Praha
se může velice krátce vytvořit značný okruh tvůrců,
zájemců o art brut i odborné veřejnosti. Projekt je pozitivní
odpovědí nejen na iniciativy vycházející z živého podhoubí
naší spontánní tvorby, ale reaguje také na výzvy zahraničních
kulturních institucí k posílení hlasu outsiderského umění,
a to i zlepšením mezikulturní spolupráce a dialogu
přes evropské hranice.

Pavel Konečný, sběratel art brut