Přeskočit na obsah

Úplné webové stránky pro vás připravujeme. Děkujeme za pochopení.

O galerii

Galerii Art brut Praha otevíráme jako první výstavní prostor v Praze zaměřený výhradně na tvorbu autorů, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí vřadit do běžného výtvarného provozu.

„Zde se vztyčují věci
hrdě a bodavěji,
svět je plný hran,
na kterých jsme se
mnohokráte zranili.“

Citát, pocházející z průkopnické knihy Nejskromnější umění od Josefa Čapka, bude vítat u vchodu všechny návštěvníky jako předznamenání, s jakým typem tvorby se u nás budou setkávat.

Pro zřetelné vymezení galerie byl vybrán název podle slavného termínu malíře Jeana Dubuffeta art brut – česky obvykle překládaného jako „umění v surovém stavu“.

Ale ne všichni autoři, které bude galerie zastupovat, nutně spadají do kategorie art brut, jak je obvykle pojímána. Někteří se z různých důvodů stávají ousidery, nezařaditelnými dokonce ani do této oblasti.

Výběr autorů je v zásadě podmíněn tím, aby v jejich díle chyběl jakýkoliv vědomý kalkul zaměřený k dosažení úspěchu ve světě současného umění.

Galerie chce své tvůrce podporovat i tím, že jejich díla zprostředkovávat k prodeji.

Probíhající výstava

Pavel Salák
Země, odkud přicházím
The Country I Come From
23. 11. 2023–16. 12. 2023

Kurátor: Jaromír Typlt

Zvláštní poděkování za podnět k výstavě: Aleš Palán

Dvanáctá výstava v galerii Art brut Praha uvádí do kontextu českého art brut dosud netušený objev: obrazy a kresby, které dovolují nahlédnout do soukromého alternativního světa, budovaného od konce 60. let minulého století sice jen v představách a snech, ale zato s neuvěřitelně pečlivou pozorností ke každému detailu.

„Ty země jsem zdědil už z dětství,“ svěřil se Pavel Salák v knize rozhovorů, k níž se naše výstava přímo vztahuje a ve které je dokonce titulní postavou: Muž, který sází borovici blatku (Nakladateství Host, vydáno v listopadu 2023). Autor knihy, Aleš Palán, objevil Pavla Saláka před několika lety v jednom malém městě a původně s ním rozprávěl o poněkud jiných věcech, ale postupně si získal takovou důvěru, že mu bylo odkryto Soustátí – společenství států, o kterých zatím nikdo jiný nevěděl:

„Země nazývám většinou podle světových stran: Severozápad, Jihovýchod… Ale je tam třeba i země Karlovarsko nebo Slovensko. Jiná země se zase jmenuje Ostrovsko, sousedí právě s tím Karlovarskem.“ Mezi Salákovými zeměmi se dá dokonce najít i zcela jiná Praha, než jakou známe. „Můj rozhled je omezený, nikdy jsem moc necestoval, takže jsem to nazýval podle měst, která jsem znal,“ vysvětluje autor.

Pavel Salák je sice stvořitelem tohoto Soustátí, ale zároveň není jeho neomezeným vládcem. Spíše ho zpovzdálí pozoruje a nechává se jím překvapovat, než aby mu vnucoval svoji vůli. „V sousedství jsou i další země, ale ty nemám prozkoumané, jen vím, že existují.“ Je přitom potřeba zdůraznit, že nezávislost těchto zemí odpovídá ryzí nezávislostí snu a v žádném případě není dílem žádné duševní nemoci, jak by se snad mohlo někomu jevit. Pavel Salák prostě jen svůj život zasvětil témuž, čím nás v literárních dílech okouzlují spisovatelé jako Swift, Borges, Calvino, Tolkien a mnozí další.

Až do druhé poloviny 70. let si pro sebe Pavel Salák jednotlivé části Soustátí zachycoval i na mapách, pro svoje potěšení si maloval a kreslil různé pohledy na nejdůležitější budovy a panoramata. Výsledkem jsou asi čtyři desítky obdivuhodně propracovaných děl, ze kterých jsme na výstavu v Art brut Praha vybrali podstatnou část.

Z osobních důvodů pak už Pavel Salák v dalším zobrazování svých imaginárních zemí bohužel nepokračoval, ale svému výtvarnému talentu dal nové uplatnění ve vědeckých kresbách z pozorování růstu borovice blatky. I podle malé ukázky na výstavě se dá vytušit, že mezi botanickou „ilustrací“ a studiemi vysněné městské architektury je mnohem větší spojitost, než by se na první pohled mohlo zdát.

Autor textu: Jaromír Typlt

Vernisáž ve středu listopadu v 19 hodin.


Předchozí výstavy
(data jsou v soupisu uváděna včetně data vernisáže)

22. 9. –23. 10. 2022
Odkud vítr vane: osobnosti Ateliéru radostné tvorby na Letné 
(kurátoři: Vladimír Drábek a Jaromír Typlt)

26. 10. –3. 12. 2022
George Radojčič: Bitvy o velkou lásku 
(kresby a malby, kurátor Jaromír Typlt)

9. 12. 2022–14. 1. 2023
Umění je jen jedno
(čtvrtá společná výstava autorů z Ateliéru radostné tvorby a studentů AVU, ateliér Grafika 2, kurátoři Eva Červená a Vladimír Kokolia)

18. 1.–18. 2. 2023
La Inthonkaew: Králík na kolečkách
(olejomalby, kurátoři: Ondřej Sekanina a Jaromír Typlt)

22. 2.–18. 3. 2023
Tomáš Krupka a Lukáš Paleček: Zápisy a zákresy
(rukopisy a kresby, kurátor: Jaromír Typlt)

22. 3.–27. 4. 2023
Ladislav Svoboda: Barevná džungle
(barevné kresby na plátně, kurátor: Jaromír Typlt)

4. 5. 2023–27. 5. 2023
Jaroslav Diviš, Michał Walczyk: Dvojhlas
(obrazy a objekty, kurátor: Pavel Konečný)

30. 5. 2023–8. 7. 2023
Vojtěch Proske: Jakoby zničehonic
(obrazy, kurátor: Jaromír Typlt)

11. 7. 2023–9. 9. 2023
Lorenzo: Jízda veteránů
(obrazy, grafiky, kurátor: Jaromír Typlt;
součástí výstavy byly fotografie Deborah Menšlové a Apoleny Typltové)

13. 9. 2023–7. 10. 2023
Marie Kohoutková: Pohledy zblízka
(kresby, kurátor: Jaromír Typlt)

11. 10. 2023–18. 11. 2023
Ateliér radostné tvorby 2023
(kresby, kurátor: Jaromír Typlt)

Středeční doprovodné programy v listopadu a prosinci

22. 11. v 19 hodin vernisáž výstavy Pavla Saláka a uvedení nové knihy Aleše Palána Muž, který sází borovici blatku. Na santur zahraje Jan Burian.

29. 11. v 19 hodin Pruhy mořeo malíři Miloši Síkorovi.
Režisér, fotograf a redaktor časopisu Pandoru Martin Vlček uvádí Miloše Síkoru, malíře stojícího zatím nespravedlivě mimo pozornost. Miloš Síkora (1945, Nesmeň) je malíř z rodu Aléna Diviše, souputník surrealistů (blízko si byli s básníkem Petrem Králem, malířem Martinem Stejskalem, disidentem a básníkem Prokopem Voskovcem). Součástí večera bude promítání dokumentárního filmu, který kameraman Honza Šípek a režisér Martin Vlček natočili v severofrancouzské Normandii a městě Paříži. V průběhu prací na hlavním filmu Mořské prase byl z obsáhlého materiálu vytvořen krátký film Pruhy moře pro galerii Českého centra v Paříži. Krátký film bude poprvé v České republice uveden na večeru galerie Art Brut Praha.

6. 12. v 19 hodin Veliké lalulá – tematický pořad věnovaný šachům v art brut a v moderním výtvarném umění, v poezii, v románech, v teoriích mašíblu. Inspirováno šachovými turnaji v Soustátí Pavla Saláka, ale také “šachovou geografií” Františka Nováka, který by se 2. 12. 2023 dožil 90. narozenin. Název převzat z básně Christiana Morgensterna. Uvádí Jaromír Typlt.

Akce probíhají bez vstupného.
Vzhledem k omezenému počtu míst v galerii upozorňujeme na možnost rezervace na e-mailu artbrut.praha@gmail.com.
Každou středu hodinu před ohlášenou akcí můžete přijít na komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy. V listopadu 2023 ovšem s výjimkou 8. a 15. 11., kdy se komentované prohlídky nekonají. Děkujeme za pochopení.

Činnost galerie Art brut Praha v roce 2023 podporují:
Ministerstvo kultury České republiky
Městská část Praha 2
PPF
PRE
Kolektory Praha, a. s.

Partnerem výstavy Pavla Saláka je také firma Rámy pasparty s. r. o.

O autorech zastupovaných naší galerií

Hlavní okruh autorů je určen osobnostmi, které tvoří v Ateliéru radostné tvorby na Letné: představí se tu Dagmar Filípková, Šárka Hojaková, Dominik Jirsa, Jarmila Jandová, Marie Kohoutková, Václav Kuklík, Marie Kůsová, Lorenzo, Karel Pajma, Lukáš Paleček, Vojtěch Proske, George Radojčič, Iveta Riminka Fillí, Ladislav Svoboda.

Zastoupena ale budou i mezinárodně známá jména, jako je například Anna Zemánková nebo Zdeněk Košek. Z dalších autorů, kteří si už vydobyli pozornost, jmenujme Hanu Fouskovou, La Inthonkaew, Otu Prouzu, Helenu Skalickou nebo Tomáše Krupku.

Praktické informace

Galerie bude otevřena pět odpolední v týdnu, od úterý do soboty 14–19 hodin.

www.artbrutpraha.cz
artbrut.praha@gmail.com
+420 606 028 942 (během otvírací doby)
+420 602 646 665 (mimo otvírací dobu).
Galerie Art brut Praha, Resslova 300/6,
120 00 Praha 2 – Nové Město.

O místě a zřizovateli

Galerie získala svůj prostor po úpravě dlouho nevyužívané technické budovy při kostele svatého Václava na Zderaze. Provozovatelem je spolek Altán Art, který doposud působil především na Letné: v roce 2013 tady otevřel Ateliér radostné tvorby jako první český ateliér poskytující zázemí výtvarníkům spadajících do kategorie art brut, a roku 2017 se otevřel i širší veřejnosti založením Kulturně komunitního centrum ART, kde svoje výtvarné zájmy společně rozvíjejí senioři a lidé se zdravotním handicapem. Hlavním představitelem spolku je Vladimír Drábek. Více na stránkách www.altanart.cz.

Kurátor

Jaromír Typlt (1973) je básník, performer a esejista. V letech 2000–2010 pracoval v Liberci jako kurátor výstav fotografie a současného umění v Malé výstavní síni a poté v Galerii U Rytíře. Od konce 90. let také pomáhá prosazovat tvorbu přehlížených autorů, vydal první publikaci o Zdeňku Koškovi (2001), literární texty Hany Fouskové, Františka Nováka a řady dalších. Roku 2018 navázal spolupráci se sdružením Altán Art. Dlouhodobě se zaměřuje na téma „écrits bruts“ — písemných projevů v art brut.

Partneři galerie

Ateliér radostné tvorby na Letné
Církev československá husitská v Praze 2 – Nové město
Grafické studio kapitola
abcd praha

Mediální partneři

Analogon
Revolver Revue
Souvislosti

Jsem přesvědčen, že okolo galerie Art brut Praha
se může velice krátce vytvořit značný okruh tvůrců,
zájemců o art brut i odborné veřejnosti. Projekt je pozitivní
odpovědí nejen na iniciativy vycházející z živého podhoubí
naší spontánní tvorby, ale reaguje také na výzvy zahraničních
kulturních institucí k posílení hlasu outsiderského umění,
a to i zlepšením mezikulturní spolupráce a dialogu
přes evropské hranice.

Pavel Konečný, sběratel art brut