Přeskočit na obsah

Úplné webové stránky pro vás připravujeme. Děkujeme za pochopení.

O galerii

Galerii Art brut Praha otevíráme jako první výstavní prostor v Praze zaměřený výhradně na tvorbu autorů, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí vřadit do běžného výtvarného provozu.

„Zde se vztyčují věci
hrdě a bodavěji,
svět je plný hran,
na kterých jsme se
mnohokráte zranili.“

Citát, pocházející z průkopnické knihy Nejskromnější umění od Josefa Čapka, bude vítat u vchodu všechny návštěvníky jako předznamenání, s jakým typem tvorby se u nás budou setkávat.

Pro zřetelné vymezení galerie byl vybrán název podle slavného termínu malíře Jeana Dubuffeta art brut – česky obvykle překládaného jako „umění v surovém stavu“.

Ale ne všichni autoři, které bude galerie zastupovat, nutně spadají do kategorie art brut, jak je obvykle pojímána. Někteří se z různých důvodů stávají ousidery, nezařaditelnými dokonce ani do této oblasti.

Výběr autorů je v zásadě podmíněn tím, aby v jejich díle chyběl jakýkoliv vědomý kalkul zaměřený k dosažení úspěchu ve světě současného umění.

Galerie chce své tvůrce podporovat i tím, že jejich díla zprostředkovávat k prodeji.

Probíhající výstava

George Radojčič | Bitvy o velkou lásku

George Radojčič
Bitvy o velkou lásku

V únoru tohoto roku se George Radojčič (1987), otřesen zprávami o nové válce, vrátil znovu k jednomu ze svých ústředních témat: k obrazům velkých bitev, ve kterých
se válečníci – nebo válečné lodě – mění pouze v seřazené body. Když o těchto bitvách mluví, George je nejčastěji zasazuje do starověkých dějin, do dávné mytologie nebo do světa svých oblíbených fantasy. Při pohledu shora nebo z dalekého odstupu vidíme jen velkou válečnou vřavu, ve které je někdy skoro nemožné rozeznat od sebe obě znepřátelené strany. Výboje makendonských vojsk, námořní bitvy Řeků a Římanů, ale třeba i nebeské bitvy se vzbouřenými anděly – to všechno George zobrazuje už jen v abstraktních rytmech, jako by se ve formě výtvarné meditace pokoušel zpracovat konflikty, které jsou pro něj těžko únosné.

Když měl zvolit pro svou výstavu název, téměř okamžitě navrhl „bitvy o velkou lásku“. A díky tomuto úhlu pohledu se nad děsivě neosobními vojsky dají zase rozeznat velké postavy. Nejen ty, kvůli kterým se válka strhla – jak nepomyslet na krásnou Helenu –, ale i ty, které nás třeba z válečnické zaslepenosti mohou zase vyvést.

Výstavu jsme připravili jako průřez Radojčičových kreseb a obrazů z období zhruba dvaceti let. Od roku 2018 Georgova díla – především olejomalby, ale i velké kresby – vznikají převážně v Ateliéru radostné tvorby na Letné.

Jaromír Typlt
kurátor výstavy

Doprovodný program
Středy v galerii
Listopad 2022

2. 11. od 19 hodin
Vladimír Drábek: Krásná a zajímavá vydání Máje a Poutě krkonošské
Nahlédnutí do sbírky knih Karla Hynka Máchy v nejrůznějších podobách vydaných od 19. do 21. století.

9. 11. od 19 hodin
Kdo byla Hana Fousková
Jaromír Typlt představí básně, prózy, ale také výtvarná díla jedinečné autorky, od jejíž smrti uplyne 10. listopadu 7 let.

16. 11. od 19 hodin
Vít Janota: Nová Uličnice
Pražské ulice jako inspirace pro poezii: básně předčítané i promítané jako obrazy. V závěru večera se Vít Janota představí také jako safonista a zahraje společně s violoncellistou Štěpánem Drtinou a klarinetistou Michalem Hrubým.

23. 11. od 19 hodin
George Radojčič: Nejen Dominikovy příběhy
Krátký film vytvořený technikou animované olejomalby, ale i starší filmové dokumenty a jiná díla spojená s Georgem.

30. 11. od 19 hodin
Hana Lundiaková Stinka: Slavnosti plácaček.
Večer s hudbou Stinky a vzájemným plácáním – v zasvěcené přednášce poznáte plácačky na mouchy tak, jak je neznáte.

Akce probíhají bez vstupného.
Vzhledem k omezenému počtu míst v galerii upozorňujeme na možnost rezervace na e-mailu artbrut.praha@gmail.com.
Každou středu hodinu před ohlášenou akcí můžete přijít na komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy.

O autorech zastupovaných naší galerií

Hlavní okruh autorů je určen osobnostmi, které tvoří v Ateliéru radostné tvorby na Letné: představí se tu Dagmar Filípková, Šárka Hojaková, Dominik Jirsa, Jarmila Jandová, Marie Kohoutková, Václav Kuklík, Marie Kůsová, Lorenzo, Karel Pajma, Lukáš Paleček, Vojtěch Proske, George Radojčič, Iveta Riminka Fillí, Ladislav Svoboda.

Zastoupena ale budou i mezinárodně známá jména, jako je například Anna Zemánková nebo Zdeněk Košek. Z dalších autorů, kteří si už vydobyli pozornost, jmenujme Hanu Fouskovou, La Inthonkaew, Otu Prouzu, Helenu Skalickou nebo Tomáše Krupku.

Praktické informace

Galerie bude otevřena pět odpolední v týdnu, od úterý do soboty 14–19 hodin.

www.artbrutpraha.cz
artbrut.praha@gmail.com
+420 606 028 942 (během otvírací doby)
+420 602 646 665 (mimo otvírací dobu).
Galerie Art brut Praha, Resslova 300/6,
120 00 Praha 2 – Nové Město.

O místě a zřizovateli

Galerie získala svůj prostor po úpravě dlouho nevyužívané technické budovy při kostele svatého Václava na Zderaze. Provozovatelem je spolek Altán Art, který doposud působil především na Letné: v roce 2013 tady otevřel Ateliér radostné tvorby jako první český ateliér poskytující zázemí výtvarníkům spadajících do kategorie art brut, a roku 2017 se otevřel i širší veřejnosti založením Kulturně komunitního centrum ART, kde svoje výtvarné zájmy společně rozvíjejí senioři a lidé se zdravotním handicapem. Hlavním představitelem spolku je Vladimír Drábek. Více na stránkách www.altanart.cz.

Kurátor

Jaromír Typlt (1973) je básník, performer a esejista. V letech 2000–2010 pracoval v Liberci jako kurátor výstav fotografie a současného umění v Malé výstavní síni a poté v Galerii U Rytíře. Od konce 90. let také pomáhá prosazovat tvorbu přehlížených autorů, vydal první publikaci o Zdeňku Koškovi (2001), literární texty Hany Fouskové, Františka Nováka a řady dalších. Roku 2018 navázal spolupráci se sdružením Altán Art. Dlouhodobě se zaměřuje na téma „écrits bruts“ — písemných projevů v art brut.

Partneři galerie

Ateliér radostné tvorby na Letné
Církev československá husitská v Praze 2 – Nové město
Grafické studio kapitola
abcd praha

Mediální partneři

Analogon
Revolver Revue
Souvislosti

Jsem přesvědčen, že okolo galerie Art brut Praha
se může velice krátce vytvořit značný okruh tvůrců,
zájemců o art brut i odborné veřejnosti. Projekt je pozitivní
odpovědí nejen na iniciativy vycházející z živého podhoubí
naší spontánní tvorby, ale reaguje také na výzvy zahraničních
kulturních institucí k posílení hlasu outsiderského umění,
a to i zlepšením mezikulturní spolupráce a dialogu
přes evropské hranice.

Pavel Konečný, sběratel art brut